Axudas LEADER

Título

Axudas LEADER

Descripción

Apoio para a realización de operacións conforme a Estratexia de desenvolvemento local.


Resumen

Prazo de solicitude

Ata 31/03/2020

Beneficiarios
As persoas físicas ou xurídicas de carácter privado.
As entidades públicas de carácter local ou comarcal: concellos, mancomunidades, consorcios e entidades dependentes das anteriores.
As comunidades de montes veciñais en man común e as súas mancomunidades.

Requisitos principiais do Proxeto
Estar ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social e non ter débedas pendentes de ningunha natureza coa Comunidade Autónoma de Galicia.
Cumprir os requisitos de pequena empresa.

Contía das axudas
A intensidade de axuda situarase nun mínimo do 15 % e nun máximo do 40 % do investimento total subvencionable.SOLICITAR INFORMACIÓN


* Campos obligatorios
política de privacidad

Contacta
close slider
Contacta con nosotros


Nombre y apellidos*
Email*

Domicilio

Población
Provincia

Asunto

Seleccione un departamento:

Mensaje


* Campos obligatorios

LOPD . - ALVAREZ REAL, SL trata sus datos con el fin de gestionar la consulta, queja, sugerencia y/o reclamación, basándose en el interés legítimo. Usted puede ejercer sus derechos en cualquier momento, solicitándolo en AVDA.
CORUÑA, 39 - 27003 LUGO (Lugo). Consulte la información adicional y detallada en política de privacidad