Fuera de plazoSubvenciones

Galicia Exporta Empresas. Accións de promoción exterior das empresas galegas.

Por 22 diciembre 2017marzo 6th, 2020Sin Comentarios

Título

Galicia Exporta Empresas. Accións de promoción exterior das empresas galegas.

Descripción

Axudas para a internacionalización das Pemes co obxetivo de incentivar a realización de accións de promoción exterior xeradoras de vantaxes competitivas.


Resumen

Prazo de solicitude
Dende 22/12/2017 ata 22/02/2018

Beneficiarios
Empresas que cumpran o seguinte:

  • Que sexan consideradas Pemes
  • Que teñan algún centro de traballo radicado na Comunidade Autónoma de Galicia
  • Que estean dadas de alta en programas avanzados do Igape de apoio a Internacionalización. (farase solicitude no momento da presentación da axuda).
  • Que estean o día nas obrigas tributarias

Requisitos principiais do Proxeto
Os proxetos deben executarse dende a presentación da solicitude ata o 01/10/2018.
 
Investimentos e gastos subvencionables

  • Campañas de publicidade en prensa, revistas, televisión ou outros medios, sempre que a súa difusión se realice no estranxeiro.
  • Plataforma de promoción online para mercados estranxeiros.
  • Plan de márketing internacional dixital: implementación de e-commerce para mercados internacionais, campañas de promoción en liña, accións de publicidade dixital, posicionamento internacional en redes sociais, accións para o posicionamento en buscadores.
  • Participación en feiras, desfiles, certames e outros eventos expositivos ou promocionais organizados por terceiros fóra de España.
  • Elaboración de material promocional como catálogos, contidos audiovisuais, folletos e similares, en calquera soporte, e que contribúan á divulgación e coñecemento no estranxeiro da empresa ou os seus produtos e servizos.

Contía das axudas
Intensidade da axuda sobre os gastos subvencionables: 70%